Jõmmikute koda

Jõmmikute rühm väärtustab oma keskkonda ja ümbritsevaid inimesi, olles hoolivad ja hoidvad ning sõbralikud. Samuti on kõik täiskasvanud rühma heaks eeskujuks lastele oma tegude, sõnade ja heatujulise käitumisega, kuna laps õpib enamasti täiskasvanut jäljendades. Soovime luua rühmas positiivse ja rahuliku õhkkonna. Erilist tähelepanu pöörame rühmareeglite täitmisele ning arusaamisele heast ja halvast, õigest ja väärast. Võtame osa erinevatest vabariiklikest ja maakondlikest projektidest näiteks: „Tunnen, Tean, Oskan” ja väiksemad konkursid õppeaasta jooksul. Rühma tegevuskava on koostatud lähtuvalt lastest, arvestades nende isikupära ja vajadusi. Teeme koostööd koduga, et tagada lastele paremad arengu võimalused. 

Väärtustame last ja kodu ning pakume turvalist keskkonda lasteaias.

Külli Lukk
õpetaja
Tiina Paur
õpetaja
Malle Truu
õpetaja abi