Pääsupesa

Pääsupesa rühmas on lapsed vanuses 3-6 aastat. Oleme rõõmsameelsed, loovad, mängulised ja julged tegutsejad nii toas kui õues. Tegutseme lastega nii grupiviisiliselt kui ka rühmas.  Meil on mängunurgad erinevateks mängulisteks tegevusteks. 

Toetame laste loovuse arengut ja isiksuse kujunemist.

Anu Säre
õpetaja
Sirle Maripuu
õpetaja
Eve Vall
õpetaja abi