Dokumendid

Arengukava – uuendamisel

Põhimäärus

Päevakava

Õppekava

Kodukord

Kodukorra lisa1. Kaebuste ja ettepanekute lahendamise kord.

Vastseliina Lasteaia isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Vastseliina Lasteaia lahtiolekuaja kehtestamine

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 
 
 

Riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee